Lázeňská terminologie

V současném lázeňství se používá řada léčebných metod. Ty nejčastější se vám zde pokusíme stručně charakterizovat.


KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ LÉČBA
- lázeňská léčba je komplexní, lékařsky vedený postup prováděný v lázeňském místě, používající místních přírodních léčivých zdrojů, doplěný léčebnou rehabilitací, fyzikální a pohybovou terapií, dietetikou, nutnou medikamentózní terapií, tzv. malou psychoteraií, zdravotní výchovou a vhodnou nabídkou využití volného času.

CO JE PITNÁ KÚRA
Pití minerální vody je důležitou součástí lázeňské léčby. Věnujte jí náležitou pozoronost. Dodržujte lékařem předepsané prameny, množství a dobu pití. Pitná léčba se provádí hlavně před jídlem. Menerální vodu pijte z tradičních porcelánových pohárků s hubičkou po doušcích, pomalu se při pití procházejte, abyste pohárek o obsahu 200 gramů (2 dl) vypili během 3-10 minut. Mezi jednotlivými pohárky je vhodná přestávka 5-10 minut.

MINERÁLNÍ KOUPELE
Uhličitá koupel - pokožkou vstřebáváte CO2 z vřídelní vody obohacené o tento plyn (35°C), posílíte nervový i imunitní systém, prokrvíte tkáně a uvolníte svalstvo
Indikace: vzhledem k minimální tepelné zátěži vhodná u kardiovaskulárního onemocnění, jako je hypertenze, chronická ischémie srdeční bez známek kardiální dekompenzace, cévní choroby atd.
Suchá uhličitá koupel - tělo je od krku dolů uzavřeno v plastikovém pytli, který se postupně naplňuje CO2, zvyšuje obsah kyslíku v krvi, rozšiřuje cévy, zlepšuje prokrvení celého těla.
Perličková koupel - lehce hypetermní koupel, hlavní působení - mikromasáž kůže a relaxace, velmi příjemné pro pacienta. Indikace: relaxační a uklidňující efekt u neuróz, nemoci pohybového aparátu atd.
Minerální koupel s přísadou rašeliny - hypertermní procedura. Indikace: onemocnění pohybového aparátu
Plynové uhličité koupele - rychlá resorpce plynu kůží i přes bězný oděv. Dochází k rozšíření kožních a později i hlubokých cév, poklesu krevního tlaku a ovlivnění nervových zakončení. Indikace: tepnné a žilní poruchy, hypertenze, některé kožní poruchy

VODOLÉČEBNÉ VÝKONY
Jedná se o výkony tzv. velké vodoléčby, tj. působení chladu a tepla na velké plochy povrchu těla za účelem vyvolání žádoucích místních a celkových reakcí. Střídají se zahřátí s prudkým ochlazením, mechanickým drážděním pokožky a střídáním odpočinku - relaxace mezi jednotlivými úkony.
Skotské střiky - opakované střídání proudů teplé a studené vody (pod tlakem z trysky) ze vzdálenosti 3 m při konstantním tlaku, prokrví a uvolní Vaše ztuhlé svalstvo. Indikace: posílení adaptačních mechanizmů a reaktibility organizmu.
Vířivé koupele - masáž kůže a ostatních struktur způsobená vířením vody ve speciálně uzpůsobené vaně opatřené agregátem k víření vody. Působí převážně relaxačně. Zvlášť vhodná k léčení poúrazových stavů. Indikace: relaxace, zvýšení prokrvení, lokální působení na postiženou oblast.
Střídavé nožní koupele - střídáním chladových a tepelných podnětů na dolní končetiny dochází k relativnímu prokrvení, relaxaci a zklidnění. Indikace: nedokonalý krevní oběh, počínající varixy, posttraumatické stavy na dolních končetinách,atd
Hauffeho koupel - velmi šetrná tepelná procedura, při které ponoří pacient ruce po lokty, event. dolní končetiny po lýtka do vaničky s teplou vodou. Indikace: kardiovaskulární onemocnění, zejména ICH dolních končetin, vhodná též u nemocí z nachlazení
Floating - vodoléčebné zařízení imitující beztížný stav (přesycený solný roztok - sůl z mrtvého moře). Koupel má vazodilatační efekt, stabilizuje se TK, urychluje se odplavení kyseliny mléčné a ostatních metabolických odpadních látek. Hlavní indikace dermatologická je psoriáza, ekzémy, chronické alergické záněty kůže, psoriatická artritida, artrózy nosných kloubů, degenerativní změny páteře, neurologické potíže - např. ischias. Urychluje se hojení ran včetně povrchových spálenin. Slouží k relaxaci, odstranění únavy.

MASÁŽE
Klasická masáž - obecným účinkem masáže je dráždění receptorů, podpora metabolizmu, trofiky a oběhu v tkáních masírované oblasti. Přispívá ke vstřebávání otoků, výpotků a hematomů, ovlivňuje svalový tonus ve smyslu snížení i zvýšení, může rovněž rozrušovat tkáňové srůsty. Má reflexní účinky. Jedná se o příjemnou metodu s výrazným psychoterapeutickým účinkem.
Reflexní masáž - vysoce specializovaný rehabilitační výkon prováděný odborně vyškoleným pracovníkem. Cílem je ovlivnit reflexní změny vzniklé patologickým procesem. Indikace: všude, kde jsou reflexní změny na kůži a svalech a nelze je odstranit jinými rehabilitačně-fyziatrickými metodami.
Masáž pod vodou - velmi vyhledávaná, příjemná procedura, spojující účinky teplé koupele, masáže, aktivního a pasivního pohybu ve vodním prostředí. Idikace: onemocnění pohybového aparátu, relaxace, stavy po úrazech svalů a kloubů.
Aromaterapeutická masáž - specializovaný rehabilitační výkon prováděný odborně vyškoleným fyzioterapeutem. Cílem je ovlivnit reflexní změny vzniklé patologickým procesem za pomoci manuálního působení a aromatických éterických olejů.
Hydroxer - masáž a stimulace jednotlivých bodů proudem vody ve vodní lázni.

VÝPLACHY MINERÁLNÍ VODOU A INHALAČNÍ LÉČBA
Inhalace - pomocí ultrazvuku se vytváří aerosol, který působí na horní i dolní dýchací cesty. Účinnost závisí na velikosti aerosolových částtic a účinných látkách podávaných roztoků.
Zubní irigace - speciálním aparátem se pod tlakem omývá a masíruje dáseň a sliznice ústní dutiny. Indikace: podle předpisu zubního lékaře.
Vaginální rigiace - byl prokázán pozitivní účinek minerální vody na sliznici zevních rodidel. Indikace: podle předpisu ženského lékaře.
Střevní výplach - minerální vodou se provádí očistný výplach tlustého střeva. Pomocí jednoduchého přístroje se opakovaně vpravuje určité množství minerální vody, eventuálně s přísadami.Indikace: očistný výplach, úporná zácpa, některá onemocnění střev.

TEPELNÉ A CHLADOVÉ PROCEDURY
Lokální aplikace tepla
Indikace: choroby pohybového systému zánětlivého, degenerativního a posttraumatického charakteru, choroby trávícího ústrojí, metabolické choroby, onemocnění dýchacích cest, urologické a gynekologické choroby, nervové choroby.
U aplikací tepla jsou kontraindikací veškeré akutní stavy, zánětlivá a onkologická onemocnění, gravitida, atd.
Parafin, Parafango - procedura s nároky na srdeční a cévní aparát, hlavně při aplikaci na velké plochy. Parafín tuhne při 52-62°C a odevzdává při tom obrovské množství skupenského tepla. Parafango je složeno z čistého tvrdého parafínu, který je smíchaný s bahnem. Přístroj směs ohřívá a současně sterilizuje.
Slatinný obklad, Pelotherm - procedura, při které se specifické teplo peloidu zahřátého na 46°C předává tělu pacienta. Pro teplodržnost peloidu je to šetrná procedura, při které dochází k pomalému prolongovanému předávání tepla.
Peloidní částečný zábal - hypertermní šetrná procedura, při níž pomalu přechází teplo z peloidu do organizmu.
Krátkovlnná a mikrovlnná diatermie - používá se k ovlivnění svalových kontraktur, má analgetický a protizánětlivý účinek u onemocnění pohybového aparátu, spasmolytický účinek u onemocnění trávícího traktu. Intenzita podle subjektivních pocitů nemocného. Indikace: chronické zánětlivé a degenerativní nemoci (pohybový aparát, GIT, gynekologie, plíce atd.)
Lokální aplikace chladu - Kryoterapie - chladové terapie; odebírání tepla a řadí se do fyzikálních terapeutických prostředků. Podle rozsahu působení chladu do hloubky jde buď o povrchové působení (utlumení bolesti a lokálního zvýšení prokrvení), nebo o hluboké působení (redukce metabolizmu, snížení lokálního prokrvení, zpomalení rychlosti vedení vzruchů v nervech). Indikace: čerstvá kontuze, distorze, svalové křeče, otoky, aktivní artrický syndrom, osteoartróza,atd.. Aplikace: proudění (studený vzduch, tekutý dusík) nebo vedení (studené krystaly, ledové kostky, chladové kompresy)

REHABILITACE
Skupinová léčebná tělesná výchova - zahrnuje všeobecná kondiční cvičení a speciální cvičení zaměřená na konkrétní postižení pacientů.
Indikace: poruchy hybného, nervosvalového aparátu, omezená hybnost,porucha hybných dynamických stereotypů.
Individuální léčebná tělesná výchova - důležitá specializovaná metoda rehabilitace. K dobrému výsledku je nutná oboustranná důvěra a spolupráce. Indikace: poruchy hybného, nervosvalového aparátu, omezená hybnost, poruchy svalové síly, porucha hybných dynamických stereotypů.
Léčebná skupinová tělesná výchova v bazénu - tento výkon spojuje výhody cvičení a pobytu v teplé vodě. Indikace: relaxace, odlehčení kloubů, snadnější cvičení převážně po degenativních onemocněních pohybové soustavy.

REFLEXNÍ TERAPIE
Masáž plosky nohy - reflexní terapie využívá tlaku a masáží reflexních zón a ploch nohou a spojitosti reflexních plošek na chodidle s příslušnými orgány těla. Určuje se kombinace, intenzita a sled masáží - působí se na obě chodidla, sleduje se reakce v průběhu reflexní masáže a v období mezi ošetřeními.
Pneumopunktura - léčebný výkon prováděný speciálně zacvičeným pracovníkem. Jedná se o reflexní metodu - využívá se kombinace efektu akupunktury a lokální aplikace Co2 podkožně - neboli plynových injekcí. Dochází k uvolnění bolestivých syndromů a funkčních poruch. Indikace: vyčleněná onemocnění pohybového aparátu, ischemická choroba dolních končetin atd.
Plynové injekce - aplikace CO2 plynu do Headových zón a bolestivých bodů. Indikace: stejná jako u pneumopunktur; navíc i u ischemické choroby srdeční.

LYMFODRENÁŽ
Lymfodrenáž manuální - cílem hmatové techniky manuální lymfodrenáže je především podpora odtoku lymfy ze tkání bez posilování přítoku krve. Působí fyziologicky na lymfatický systém tkáně, dále působí na nervový systém, hladké a příčně pruhované svalstvo, zlepšuje imunologickou obranu pomocí odunu metabolitů s bílkovinně bohatou edematózní substancí.
Lymfodrenáž přístrojová - působení na drenáž lymfatických uzlin a cév pomocí vzduchových komor, které naplňuje kompresor z distálních do proximálních partií s nastavitelným tlakem, následně je vzduch vypouštěn a cyklus se opakuje. Indikace: žilní a lymfatické edémy, stavy postoperativní a posttraumatické, vybraná neurologická a dermatologická onemocnění, zácpa, lipedém atd.

FOTOTERAPIE
Léčba světlem - je součástí fyzikální léčby, využívá léčebný účinek optického spektra. Dělení optického záření: Infračervené záření, viditelné světlo a ultrafialové záření.
Infračervené záření: Indikace aplikace jsou shodné jako u ostatních forem tepoléčby.
Solux - lokální využití tepla z infračerveného zářiče. Ze vzdálenosti 10-20 cm se aplikuje ze zdroje buď červeným nebo modrým filtrem infračerveného záření. Indikace: přdehřátí před trakcí, záněty čelních a čelistních dutin, zánětlivé infiltráty, tracheitida, bronchitida, astma, spazmy hladkého svalstva.
Viditelné světlo: červená a oranžová oblast viditelného světla působí na nervový systém dráždivě, jeho modrá a fialová oblast má tlumivý, sedativní až depresivní účinek a podporuje oxidaci buněk a dýchání tkání. Tyto poznatky se využívají v koloroterapii.
Ultrafialové záření: využívají se umělé zdroje, např.:
Horské slunce - rozhodující je prahová erytémová dávka.
Indikace: kožní choroby, snížená výkonnost, únavnost, anémie, vředová choroba, neuritidy, rinitidy a astma.
Biolampa - jedoduchý, dostatečně účinný zdroj léčebného biostimulačního světla, pracující na principu polarizace světla. Indikace: kožní onemocnění, urychlení hojení pooperačních jizev, zmírnění bolestí páteře a kloubů, stomatologie a kosmetika.
Laser - světlo zesilované pomocí stimulované emise záření. Zařízení produkuje koherentní monochromatické záření. Laser je možnos aplikovat kontinuálně nebo v pulzním režimu. Neinvazivní laser je využíván především pro efekty: biostimulační, analgetický a protizánětlivý. Dále má účinek: baktericidní, viricidní, antiedematózní a vazodilatační.

OXYGENOTERAPIE
Vdechování vzduchu obohaceného na 40-60% kyslíkem, přiměřeně zvlhčeného, aby nevysušoval sliznice. Vzduch se inhaluje nosním katétrem nebo různými maskami. Podávání kyslíku omezuje nepříznivé účinky hypoxie v organizmu, zvyšuje kvalitu a délku života, zvyšuje toleranci fyzické zátěže, snižuje střední tlak v plicnici, zabraňuje progresivní plicní hypetenzi.